ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช
นักวิจัย : ชูชาติ เหลี่ยมวานิช
คำค้น : สุขภาพ , แพทย์แผนโบราณ , ประชากรในชนบท , ชุมชน -- เชียงใหม่. อำเภอแม่แตง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : ว/ภน 613.04 ช412ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1207238 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/23311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชาติ เหลี่ยมวานิช . (2537). เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชูชาติ เหลี่ยมวานิช . 2537. "เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชูชาติ เหลี่ยมวานิช . "เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. Print.
ชูชาติ เหลี่ยมวานิช . เครือข่ายการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท / ชูชาติ เหลี่ยมวานิช. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2537.