ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ
นักวิจัย : ปรีดาวรรณ พรหมคำ
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ชาวเขา -- การศึกษา , โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ , โรงเรียนประถมศึกษา -- เพชรบูรณ์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : ว/ภน 372.6 ป173ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1095416 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีดาวรรณ พรหมคำ . (2534). การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปรีดาวรรณ พรหมคำ . 2534. "การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ปรีดาวรรณ พรหมคำ . "การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2534. Print.
ปรีดาวรรณ พรหมคำ . การเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการใช้แผนการสอนภาษาไทยที่ออกแบบโดยเน้นเนื้อหาเชิงวัฒนธรรมกับแผนการสอนภาษาไทยตามปกติในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ปรีดาวรรณ พรหมคำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2534.