ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ
นักวิจัย : สุรพล แสงคำ
คำค้น : การศึกษา -- การบริหาร -- ประวัติ , การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : ว 371.2009 ส476พ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1091825 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/22227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรพล แสงคำ . (2533). พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุรพล แสงคำ . 2533. "พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สุรพล แสงคำ . "พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2533. Print.
สุรพล แสงคำ . พัฒนาการการจัดองค์กรบริหารการศึกษาของไทยในบริบททางการเมือง ช่วง พ.ศ. 2430-ปัจจุบัน / สุรพล แสงคำ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2533.