ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน
นักวิจัย : นรา หัตถสิน
คำค้น : การสรรหาบุคลากร -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง , การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง -- การบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : ว/ภน 658.3112 น172ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1268039 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20849
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรา หัตถสิน . (2543). การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นรา หัตถสิน . 2543. "การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นรา หัตถสิน . "การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543. Print.
นรา หัตถสิน . การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นรา หัตถสิน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2543.