ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี
นักวิจัย : บุญถอง โสภาวรรณดี
คำค้น : ลาว -- การค้า , การควบคุมสินค้าขาออก , อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป , สินค้าออก , เสื้อผ้าสำเร็จรูป
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : ว 658.848 บ434ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1206045 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/20701
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญถอง โสภาวรรณดี . (2540). การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
บุญถอง โสภาวรรณดี . 2540. "การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
บุญถอง โสภาวรรณดี . "การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. Print.
บุญถอง โสภาวรรณดี . การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตในกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญถอง โสภาวรรณดี. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2540.