ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์
นักวิจัย : ชัยพร ชัยวงค์
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา , ครูเกษตร -- ลำปาง. อำเภอวังเหนือ -- การฝึกอบรม , เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำปาง. อำเภอวังเหนือ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว/ภน 630.712 ช116ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1228010 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยพร ชัยวงค์ . (2541). ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชัยพร ชัยวงค์ . 2541. "ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ชัยพร ชัยวงค์ . "ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
ชัยพร ชัยวงค์ . ความต้องการการฝึกอบรมวิชางานเกษตรของครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / ชัยพร ชัยวงค์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.