ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์
นักวิจัย : นิทัศน์ สิทธิวงศ์
คำค้น : ข้าวสาลี -- ปุ๋ย , ปุ๋ยไนโตรเจน , โสนแอฟริกัน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : ว/ภน 633.11 น3411ผ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1193515 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/18750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิทัศน์ สิทธิวงศ์ . (2539). ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นิทัศน์ สิทธิวงศ์ . 2539. "ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นิทัศน์ สิทธิวงศ์ . "ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539. Print.
นิทัศน์ สิทธิวงศ์ . ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2539.