ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
นักวิจัย : ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์
คำค้น : สมการไดโอแฟนทีน , จำนวนเชิงซ้อน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : ว 512.74 ณ172ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1095323 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/17258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . (2534). การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . 2534. "การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . "การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2534. Print.
ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์ . การศึกษาสมการไดโอแฟนทีนบางแบบในจำนวนเต็มเกาส์ / ณรงค์ฤทธิ์ ปุตุรงค์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2534.