ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ โม้พวง
คำค้น : การเคลือบ , เครื่องเคลือบดินเผา , แก้ว , เตา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : ว 666.444 ส116ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1087255 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/17147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ โม้พวง . (2532). การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สัมฤทธิ์ โม้พวง . 2532. "การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
สัมฤทธิ์ โม้พวง . "การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2532. Print.
สัมฤทธิ์ โม้พวง . การทำฟริตสำหรับเคลือบไฟต่ำและการสร้างเตาฟริต / สัมฤทธิ์ โม้พวง. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2532.