ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช
นักวิจัย : ณัฏฐรี พิเดช
คำค้น : โรงงานทอผ้า -- เชียงใหม่ , ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่ , การทำงาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : ว/ภน 158.7 ณ113ค , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1348466 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐรี พิเดช . (2547). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ณัฏฐรี พิเดช . 2547. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ณัฏฐรี พิเดช . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547. Print.
ณัฏฐรี พิเดช . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการทำงานกับความเครียดของพนักงานในโรงงานทอผ้าไหมแห่งหนึ่ง ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐรี พิเดช. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2547.