ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์
นักวิจัย : วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์
คำค้น : ระบบผู้เชี่ยวชาญ (คอมพิวเตอร์) , เรดาร์ , การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : ว 006.33 ว384ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1322456 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/14416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์ . (2546). การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์ . 2546. "การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์ . "การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2546. Print.
วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์ . การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของระบบเรดาร์ปฐมภูมิ รุ่น ATCR-33S / วิสุทธิ์ ศรีสมบูรณ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2546.