ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา
นักวิจัย : จิตติมา วงศ์อาษา
คำค้น : โรงเรียนเอกชน -- ลำพูน , โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร , การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : ว/ภน 371.02 จ344ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1354829 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิตติมา วงศ์อาษา . (2547). การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
จิตติมา วงศ์อาษา . 2547. "การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
จิตติมา วงศ์อาษา . "การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547. Print.
จิตติมา วงศ์อาษา . การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชน ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำพูน / จิตติมา วงศ์อาษา. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2547.