ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม
นักวิจัย : ธวัชชัย พึ่งธรรม
คำค้น : ครู -- เชียงใหม่ , ครูแนะแนว -- เชียงใหม่ , โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา , โรงเรียน -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : ว/ภน 372.11 ธ1711ผ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1162186 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/11637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย พึ่งธรรม . (2537). ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ธวัชชัย พึ่งธรรม . 2537. "ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ธวัชชัย พึ่งธรรม . "ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2537. Print.
ธวัชชัย พึ่งธรรม . ผลของ โครงการอบรมครูแนะแนว ในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ธวัชชัย พึ่งธรรม. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2537.