ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์
นักวิจัย : บุญชู ทีฆเสนีย์
คำค้น : ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงราย , กำไร , ความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : ว/ภน 332.12 บ432ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1211856 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/10468
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญชู ทีฆเสนีย์ . (2540). การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
บุญชู ทีฆเสนีย์ . 2540. "การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
บุญชู ทีฆเสนีย์ . "การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2540. Print.
บุญชู ทีฆเสนีย์ . การวิเคราะห์งบกำไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / บุญชู ทีฆเสนีย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2540.