ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์
นักวิจัย : เกื้อกูล จันทร์รัตน์
คำค้น : การลงทุน -- เชียงใหม่ , ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : ว/ภน 332.6 ก6111ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1482621 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/9732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกื้อกูล จันทร์รัตน์ . (2553). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เกื้อกูล จันทร์รัตน์ . 2553. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
เกื้อกูล จันทร์รัตน์ . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2553. Print.
เกื้อกูล จันทร์รัตน์ . การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2553.