ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย
นักวิจัย : รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย
คำค้น : ตาข่าย , โรงงาน -- เชียงใหม่ , โรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก , การลงทุน -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : ว/ภน 332.6 ร426ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1221941 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . (2541). การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . 2541. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2541. Print.
รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย . การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตตาข่ายพลาสติก ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ้งฟ้า เกียรติพิทักษ์ชัย. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2541.