ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์
นักวิจัย : ภักดี วุฒิสรรพ์
คำค้น : อาคารชุด -- เชียงใหม่ , การลงทุน -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : ว/ภน 332.67 ภ111ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1162264 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7963
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภักดี วุฒิสรรพ์ . (2538). การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ภักดี วุฒิสรรพ์ . 2538. "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
ภักดี วุฒิสรรพ์ . "การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2538. Print.
ภักดี วุฒิสรรพ์ . การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2538.