ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท
นักวิจัย : นัชนา รัตนากรโกวิท
คำค้น : เทคโนโลยีการผลิตอาหาร , ไส้อั่ว , โปรตีนจากพืช
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : ว 664.907 น112ผ , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1446890 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/7901
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัชนา รัตนากรโกวิท . (2551). ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นัชนา รัตนากรโกวิท . 2551. "ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
นัชนา รัตนากรโกวิท . "ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2551. Print.
นัชนา รัตนากรโกวิท . ผลของส่วนผสมต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วมังสวิรัติ = Effect of ingredients on qualities of vegetarian Sai-oua / นัชนา รัตนากรโกวิท. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2551.