ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง)

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง) , Part 1 : การทำลายของหนอนนกอ้อย vs. ลักษณะทางพืชไร่และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
นักวิจัย : จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์
คำค้น : การประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่น , การทดสอบพันธุ์อ้อย , หนอนกออ้อย
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/332
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการหนึ่งอาจารย์หนึ่งผลงาน ประจำปี 2549

บรรณานุกรม :
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . (2549). โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง).
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . 2549. "โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง)".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . "โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง)."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549. Print.
จุฑารัตน์, อรรถจารุสิทธิ์ . โครงการการประเมินพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ : ทดสอบพันธุ์อ้อยต่อการทำลายของหนอนกออ้อยและโรคอ้อยในสภาพไร่ (แปลงโรคและแมลง). นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2549.