ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด
นักวิจัย : สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง
คำค้น : PSU Pain Curve, labor pain, childbirth, Partograph, Friedman Curve , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . (2558). การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . 2558. "การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . "การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ , ศศิธร พุมดวง . การศึกษากราฟ PSU Pain Curve และการทำนายความก้าวหน้าของการคลอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.