ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2559). การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2559. "การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาวิจัยเพื่อติดตามระยะ 3 ปี ทำในพหุสถาบัน เพื่อประเมินความยั่งยืนของการตอบสนองทางไวรัสในระยะยาวในผู้ป่วยโรคตับอักเสบซีเรื้อรังที่รักษาด้วยยาอะลิสโปริเวียร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2559.