ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด
นักวิจัย : กมลธรรม อ่ำสกุล , พิมลศรี มิตรภาพอาทร
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , Vibrio cholerae, อหิวาตกโรค, อาหารทะเล, ยีนก่อโรค
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลธรรม อ่ำสกุล , พิมลศรี มิตรภาพอาทร . (2558). การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลธรรม อ่ำสกุล , พิมลศรี มิตรภาพอาทร . 2558. "การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กมลธรรม อ่ำสกุล , พิมลศรี มิตรภาพอาทร . "การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
กมลธรรม อ่ำสกุล , พิมลศรี มิตรภาพอาทร . การตรวจหาลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคในเชื้อ Vibrio cholerae ที่แยกได้จากอาหารทะเลสด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.