ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล
นักวิจัย : สุเมธา สุวรรณบูรณ์
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์, การตกตะกอน, ไฮโดรเทอร์มอล,การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง, การยับยั้งแบคทีเรีย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . (2558). สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . 2558. "สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . "สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์ . สมบัติของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ซึ่งมีหน้าที่หลากหลายที่สังเคราะห์ด้วยวิธีตกตะกอนและไฮโดรเทอร์มอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.