ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , recurrent myocardial infarction, adherence, non-ST elevation, NSTEMI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิพร ภัทรชยากุล . (2556). การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . 2556. "การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . "การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
สุทธิพร ภัทรชยากุล . การศึกษาหาความสัมพันธ์ของการเกิด recurrent myocardial infarction กับความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.