ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
นักวิจัย : วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , อารีย์ ชูดำ
คำค้น : Explosive detection, Screening test, field test, color test, webcam application , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , อารีย์ ชูดำ . (2557). การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , อารีย์ ชูดำ . 2557. "การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , อารีย์ ชูดำ . "การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล , อารีย์ ชูดำ . การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.