ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์
นักวิจัย : ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรอุษา จิตพุทธิ
คำค้น : คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรอุษา จิตพุทธิ . (2557). สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรอุษา จิตพุทธิ . 2557. "สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรอุษา จิตพุทธิ . "สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ธรรมนูญ โปรดปราน , สุทธวัฒน์ เบญจกุล , พรอุษา จิตพุทธิ . สมบัติและการประยุกต์ใช้ฟิล์มชีวภาพนาโนคอมพอสิทจากเจลาตินและนาโนเคลย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.