ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ
นักวิจัย : ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ , ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ , ระพีพร เรืองช่วย
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , สาหร่ายไส้ไก่, Ulva intestinalis, เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ, การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ , ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ , ระพีพร เรืองช่วย . (2557). การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ , ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ , ระพีพร เรืองช่วย . 2557. "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ , ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ , ระพีพร เรืองช่วย . "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557. Print.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ , ณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์ , ระพีพร เรืองช่วย . การเพาะเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ Ulva intestinalis Linnaeusในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบฟองอากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2557.