ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน
นักวิจัย : สุวลักษณ์ วิสุนทร
คำค้น : การแข็งตัวของยางระหว่างการเก็บ ยางแผ่นรมควัน ไขมัน Storage hardenning, Ribbed smoke sheet, Lipid , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : โครงการวิจัย NRU
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวลักษณ์ วิสุนทร . (). ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวลักษณ์ วิสุนทร . . "ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวลักษณ์ วิสุนทร . "ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุวลักษณ์ วิสุนทร . ผลของฤดูกาลต่อการแข็งตัวระหว่างการเก็บของยางแผ่นรมควัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .