ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น
นักวิจัย : ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา
คำค้น : คอมพิวเตอร์ , อาหารฮาลาล เจลาตินปลา การเกิดเจล วุ้น สารก่อเจล Halal food; Fish gelatin; Gelation; Gelling agent
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา . (). สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา . . "สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา . "สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธรรมรัตน์ แก้วมณี , เทวี ทองแดง คาร์ริลา . สารก่อเจลสำหรับอาหารฮาลาล: สารผสมระหว่างเจลาตินปลาและวุ้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .