ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก
นักวิจัย : สมชาย สุวราห์วรรณ , รมณีย์ หวังดีธรรม , นิพันธ์ ประทุมศิริ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
คำค้น : เซลแสงอาทิตย์ , สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , พลังไฟฟ้าที่ , บ้านเด่นไม้ซุง , จังหวัดตาก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/93
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย สุวราห์วรรณ , รมณีย์ หวังดีธรรม , นิพันธ์ ประทุมศิริ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร . (2536). การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย สุวราห์วรรณ , รมณีย์ หวังดีธรรม , นิพันธ์ ประทุมศิริ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร . 2536. "การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมชาย สุวราห์วรรณ , รมณีย์ หวังดีธรรม , นิพันธ์ ประทุมศิริ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร . "การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
สมชาย สุวราห์วรรณ , รมณีย์ หวังดีธรรม , นิพันธ์ ประทุมศิริ , วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร . การศึกษาการใช้พลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลแสงอาทิตย์จากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเด่นไม้ซุง จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.