ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ
นักวิจัย : อนุชา เพียรชนะ
คำค้น : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชา เพียรชนะ . (2559). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชา เพียรชนะ . 2559. "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
อนุชา เพียรชนะ . "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
อนุชา เพียรชนะ . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยารธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำมูลน้อยและพื้นที่โดยรอบ. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.