ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
นักวิจัย : นลินี ทองประเสริฐ
คำค้น : การแข่งขันภาคธุรกิจ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นลินี ทองประเสริฐ . (2559). ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นลินี ทองประเสริฐ . 2559. "ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
นลินี ทองประเสริฐ . "ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
นลินี ทองประเสริฐ . ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทย กับ ภาค ธุรกิจบริการต่างชาติใน แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2559.