ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Taichi and the Blinds ถอดบทเรียนโครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน
นักวิจัย : กนกพร อัศวเมธิกาพงศ์ , ณัฐวรรณ ชูสุวรรณ
คำค้น : คนพิการ--สุขภาพและอนามัย , การสร้างเสริมสุขภาพ , คนตาบอด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : 9789742992286 , http://hdl.handle.net/11228/4418 , HV1568 ก124T 2558 , 58-034
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : บึงกาฬ
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นในชุมชน เป็นโครงการที่มุ่งหวังให้ครูฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว หรือ O&M ได้สามารถนำเครื่องมือที่เคยได้เรียนรู้จากการอบรมร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไปใช้ในการต่อยอดเพื่อการเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถถ่ายทอดกิจกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมด้านสุขภาพให้คนพิการทางการเห็นรวมไปถึงคนทั่วไปในชุมชน ไปจนถึงสามารถนำบทเรียนที่ได้จากโครงการมาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกทักษะ O&M ให้มีการพิจารณาสอดแทรกการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ฝึกด้วย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

บรรณานุกรม :