ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น
นักวิจัย : ประภาศรี ภูวเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภาศรี ภูวเสถียร . (2551). การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประภาศรี ภูวเสถียร . 2551. "การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประภาศรี ภูวเสถียร . "การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
ประภาศรี ภูวเสถียร . การพัฒนาและผลิตไข่ไก่ให้มีปริมาณแร่ธาตุสังกะสีเพิ่มขึ้น. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.