ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว
นักวิจัย : ประเสริฐ โศภน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ โศภน . (2551). การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ โศภน . 2551. "การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ โศภน . "การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
ประเสริฐ โศภน . การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.