ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน
นักวิจัย : ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ . (2551). การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ . 2551. "การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ . "การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ . การพัฒนารูปแบบการจัดการกับความเครียดในสถานที่ทำงาน. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.