ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พิทยา จารุพูนผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทยา จารุพูนผล . (2548). การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิทยา จารุพูนผล . 2548. "การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิทยา จารุพูนผล . "การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Print.
พิทยา จารุพูนผล . การพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานรักษาความสะอาดสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.