ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า
นักวิจัย : ชำนาญ อภิวัฒนศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชำนาญ อภิวัฒนศร . (2554). โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชำนาญ อภิวัฒนศร . 2554. "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ชำนาญ อภิวัฒนศร . "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ชำนาญ อภิวัฒนศร . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ตะไค้ภูเขา ชิงเฮา และมะกรูดเพื่อป้องกันยุงกัดและควบคุมโรคที่นำโดยยุงให้แก่ชุมชนของประเทศไทย 1. การดำเนินการในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2. การดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันตกตามแนวชายแดนไทย-พม่า. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.