ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย
นักวิจัย : ถาวร วินิจสานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถาวร วินิจสานันท์ . (2551). การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ถาวร วินิจสานันท์ . 2551. "การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ถาวร วินิจสานันท์ . "การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
ถาวร วินิจสานันท์ . การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา Phytophthora ในประเทศไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.