ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica
นักวิจัย : ประเสริฐ โศภน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ โศภน . (2554). การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ โศภน . 2554. "การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ โศภน . "การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ประเสริฐ โศภน . การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.