ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย
นักวิจัย : ถาวร วินิจสานันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ถาวร วินิจสานันท์ . (2551). โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ถาวร วินิจสานันท์ . 2551. "โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ถาวร วินิจสานันท์ . "โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
ถาวร วินิจสานันท์ . โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ, นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์เห็ดโคนในประเทศไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.