ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง
นักวิจัย : ประเสริฐ อัสสันตชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อัสสันตชัย . (2554). โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . 2554. "โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . "โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.
ประเสริฐ อัสสันตชัย . โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554.