ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย
นักวิจัย : อรพรรณ มาตังคสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรพรรณ มาตังคสมบัติ . (2551). การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรพรรณ มาตังคสมบัติ . 2551. "การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรพรรณ มาตังคสมบัติ . "การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.
อรพรรณ มาตังคสมบัติ . การวิจัยและพัฒนายาเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาโรคเขตร้อนในประเทศไทย : การวิจัยและพัฒนาการตรวจวัดระดับยารักษาโรคเขตร้อน เพื่อใช้ป้องกันและรักษาในประเทศไทย. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2551.