ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง
นักวิจัย : พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ . (2552). โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ . 2552. "โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ . "โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.
พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ . โครงการวิจัยยีนมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในคนไทย-โครงการ ระยะที่ 3 : การผันแปรบริเวณหน่วยควบคุมยีน (promoter และ enhancer) ของ BRCA1/2 และการผันแปรหน้าที่ของยีนเหล่านี้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และรังไข่ที่ไม่พบการผันแปรใน exonic regions ของยีนทั้งสอง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.