ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล
นักวิจัย : อารมย์ ตรีราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารมย์ ตรีราช . (2544). ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารมย์ ตรีราช . 2544. "ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อารมย์ ตรีราช . "ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.
อารมย์ ตรีราช . ผลของการฝึกยกน้ำหนักที่ระดับความเร็วต่างกันที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานักรักบี้ฟุตบอล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.