ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่
นักวิจัย : อรนุช ภาชื่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรนุช ภาชื่น . (2548). โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรนุช ภาชื่น . 2548. "โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
อรนุช ภาชื่น . "โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Print.
อรนุช ภาชื่น . โครงการพัฒนารูปแบบชุมชนน่าอยู่. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548.