ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล
นักวิจัย : เนาวรัตน์ พลายน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนาวรัตน์ พลายน้อย . (2545). การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . 2545. "การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . "การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . การวิจัยและพัฒนาประชาคมพุทธมณฑล. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.