ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล)

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล)
นักวิจัย : เนาวรัตน์ พลายน้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนาวรัตน์ พลายน้อย . (2544). การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล).
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . 2544. "การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล)".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . "การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล)."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.
เนาวรัตน์ พลายน้อย . การวิจัยและพัฒนาประชาคม:ระดมสร้างศาลายาให้น่าอยู่ (รายงานการวิจัยชุดองค์ความรู้ท้องถิ่นพุทธมณฑล). นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2544.