ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก
นักวิจัย : โกวิท กระจ่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิท กระจ่าง . (2545). การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
โกวิท กระจ่าง . 2545. "การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
โกวิท กระจ่าง . "การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
โกวิท กระจ่าง . การวิเคราะห์การกระจายอำนาจในการพัฒนาระดับท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.