ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง
นักวิจัย : เยาวลักษณ์ สุขธนะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . (2543). การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . 2543. "การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . "การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543. Print.
เยาวลักษณ์ สุขธนะ . การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Toxoplasma Gondii ในประชากรในจังหวัดที่มีอุบัติการของภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องสูง. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2543.